2013 Bjørgeseter

Enebolig fra Systemhus oppført på Vinstra 2012 – 2013
Hustype Bjørgseter, omtegnet med egen boenhet i underetasje.