2015-2016 Tekniske Bygg Teigkamptunnelen

Bygging av tekniske bygg i Teigkamptunnelen for Implenia under bygging av ny E6 Sjoa-Frya 2015-2016