2015-2016 Vinstra Videregående Skule

Totaleentreprise for Oppland Fylkeskommune 2015-2016
2500m2 nybygg, samt rehabilitering og ombygging av eksisterende byggninger.