2017-2018 Skjåkheimen

Hovedentreprise Skjåkheimen utført i perioden 2017-2018, byggherre Skjåk kommune.
Prosjektet har omfattet renovering og ombygging på deler av Skjåkheimen. Det har i hovedsak omhandlet innvendige arbeider. Bruksareal på de delene av Skjåkheimen som er berørt av renovering- og ombyggingsarbeidene er 1140m2. Arbeidene har hovedsaklig foregått på 1.etasjenivå, samt noe mindre arbeider i deler av 2.etg.