2017-2019 Otta Brygge

Totalentreprise Otta Brygge – boliger for funksjonshemmede utført i perioden 2017-2019, byggherre Sel kommune
Dette bygget er oppført i massivtre og består av 16 leiligheter, samt fellesareal med personalrom, møterom, vaktrom og garderober.