2017 Elektrogården, Vinstra

Leilighetsbygg på Vinstra for Elektrogården Vinstra AS
Riving av eksisterende bygg ned til kjeller. Oppbygging av to nye etasjer med totalt 4stk leiligheter. Utomhusarbeider og carport.