2019 Gudbrandsdal Energi Vinstra

Totalentreprise Gudbrandsdal Energi Vinstra – ombygging av postens lokaler, utført i 2019, byggherre Gudbrandsdal Energi Produksjon
Prosjektet har omfattet ombygging og rehabilitering i deler av første etasje i eksisterende bygg. Deler av fasaden har blitt etterisolert, fått ny kledning, samt nye vindu. Det har blitt bygd nytt teknisk rom for nytt ventilasjonsaggregat i eksisterende lager.