2013 Bjørgeseter

Enebolig fra Systemhus oppført på Vinstra 2012 - 2013

Hustype Bjørgseter, omtegnet med egen boenhet i underetasje.