2017 Elektrogården, Vinstra

Leilighetsbygg på Vinstra for Elektrogården Vinstra AS

Riving av eksisterende bygg ned til kjeller.

Oppbygging av to nye etasjer med totalt 4stk leiligheter.

Utomhusarbeider og carport.