Stillingen omfatter ordinære økonomitjenester som bilagsbehandling, fakturering og lønn.

I tillegg vil den omfatte å være bidragsyter til våre prosjekt.

Stillingen tilføres selvstendige arbeidsoppgaver og skal kunne levere styringsrapporter for ledelsen.

Det stilles krav til at søkeren kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgavene selvstendig.

Det er en forutsetning at vedkommende kan kommunisere flytende, både skriftlig og muntlig, på norsk.

Ta kontakt med Ole Steinar Holten på tlf: 911 81 725 for mer informasjon.

Søknad og CV kan sendes til olesteinar@fronbygg.as.